1. Inleiding.
Het waarborgen van de privacy.StenniZ Music respecteertde privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website, games of apps. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verkering van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.Wij houden ons aan de regels van het RIVM en: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl
2. Bedrijf omschrijving
Stenniz Music,Melissekade 311 Utrecht. Aanbieden van verschillende workshops en gamedesign.Kvk nummer: 50785931.
3. Doel gegevens.
Gegevens worden altijd anoniem bewaard.
4. Ontvangers gegevens.
Enkel de eigenaarvan StenniZMusic.
5. Opslag periode.
Gegevens worden niet bewaard.
6. Rechten.
Volgende rechten zijn gelden indien van toepassing: Recht op inzage, Recht op rectificatie, Recht op het indienen van een klacht, Recht op overdracht, Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
7. Verplichte gegevens.
Er zijn geen verplichte gegevens noodzakelijk
8. Beveiliging.
Gebruik van tweestapverificatie.